• Slider 5

Sakramenty

CHRZEST

 

O chrzest swojego dziecka mogą prosić tylko jego rodzice. 

W soboty sprawuje się sam sakrament chrztu świętego. W niedziele sakrament chrztu świętego łączy się z Mszą św. o godz. 11:00.

 

Wymagane dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli dokument urodzenia dziecka został wydany zagranicą, należy dokonać jego tłumaczenia, przez przysięgłego tłumacza, i z tym dokumentem należy udać się do miejscowego USC, celem wydania polskiego aktu urodzenia dziecka).
 • dane personalne rodziców
  (imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania, data ślubu)
 • dane personalne rodziców chrzestnych
  (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
   W przypadku chrzestnego mieszkającego poza terenem naszej parafii należy przynieść
  zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że dana osoba może pełnić obowiązki chrzestnego. Jeżeli chrzestni mieszkają poza granicami Polski, podobnie należy przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii, do której uczęszczają i są jej członkami.
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
 • ukończyły 16 rok życia,
 • były ochrzczone i bierzmowane,
 • są praktykującymi katolikami czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., często przystępują do Komunii Św., mają ślub kościelny, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijańskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby była bierzmowana oraz uczęszczanie na religię w szkole potwierdzone indeksem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.

 

 

BIERZMOWANIE

Każdego roku, według terminu podanego przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie.

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA


W miesiącu maju, w terminie podanym podczas ogłoszeń (zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca).

 

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

– W niedziele podczas Mszy św.
– W dni powszednie codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną
– W I piątek godzinę przed rozpoczęciem Mszy św.
– Przed parafialnymi uroczystościami

 

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

 

Sakrament ten daje specjalną łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby, starości lub bardzo poważnej operacji. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić do umocnienia w przeżywanych dolegliwościach, uzdrowienia duszy oraz do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto "jeśli popełnił grzechy będą mu odpuszczone".
Sakrament chorych można przyjąć wiele razy w ciągu swojego życia.

Sakrament jest udzielany 11.02 (Światowy Dzień Chorych - Święto NMP z Lourdes), przy okazji wizyt u chorych oraz zawsze na życzenie wiernego.
Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?
- stolik nakryty białym obrusem, na nim krzyż,
- obok zapalona świeca,
- woda święcona.
Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni powinni zgłosić się do parafii z zamiarem zawarcia małżeństwa nie później niż trzy miesiące przed planowanym ślubem. Przygotowanie do małżeństwa w naszej parafii obejmuje trzy spotkania. Pierwsze spotkanie ma charakter organizacyjny: ustalenie, daty ślubu, wyjaśnienie o jakie dokumenty należy się postarać, ustalenie daty spisania protokołu.

Drugie spotkanie polega na spisaniu protokołu przedślubnego. Na tę rozmowę przedmałżeńską w kancelarii parafialnej należy zabrać ze sobą:

 • Dowód tożsamości.
 • Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej (lub zawodowej)
 • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński).
 • Świadectwo chrztu (z aktualną datą, w przypadku, gdy ktoś ochrzczony był poza parafią w Jodłowniku)
 • Zaświadczenie o przyjętej I Komunii św. i sakramencie Bierzmowania (data i miejsce)
 • Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw

Trzecie spotkanie ma miejsce kilka dni przed ślubem i polega na omówieniu liturgii Mszy św. i obrzędu sakramentu małżeństwa.

POGRZEB

Uroczystość pogrzebowa nie należy do sakramentów, choć jest związana z sakramentem chociażby przez sprawowanie Mszy św. pogrzebowej. W celu ustalenia szczegółów pogrzebu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej akt zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza).