• Slider 4
 • Slider 6

Parafia w Jodłowniku

 • Eucharystie i Nabożeństwa
 • Kancelaria Parafialna
 • Aktualności
  • Oferta 2024

   Skończył się czas składania ofert w ramach programu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków  na pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza głównego i ołtarza bocznego NSPJ z drewnianego kościoła. Wybrana została oferta firmy Konserwacja Zabytków Izabela Kłeczek.

  • Sprawozdanie nt. naszej parafii

   Teren parafii zamieszkuje ok. 2000 osób. Na Msze święte niedzielne uczęszcza ok. 72%-76% wiernych obecnych na terenie parafii i goście z innych parafii. Do parafii należy wieś Jodłownik w całości i 3 inne wsie w większej lub mniejszej części: Kostrza, Sadek i Mstów. Funkcjonują dwie szkoły: Szkoła imienia Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku i ZSP w Jodłowniku. Obok drewnianego kościoła znajduje się dom sióstr dominikanek już od 120 lat obecnych w Jodłowniku i współpracujących z parafią. Na Sadku natomiast znajduje się mała kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

             Naszą wspólnotę parafialną ubogaca i ożywia działalność następujących grup: Koła Żywego Różańca (20), Rada parafialna, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Caritas, Szkolne Koło Caritas działające przy szkole im. Jana Pawła II w Sadku, Liturgiczna Służba Ołtarza, Oaza dla dzieci, DSM, Koło Przyjaciół Radia Maryja, orkiestra parafialna i chór parafialny prowadzone przez p. Leonarda naszego organistę.

             Obecnie jest trzech duszpasterzy i trzech nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.

             W parafii odbywają się wszystkie zwyczajowe nabożeństwa. Ponadto, szczególnie ulubioną formą modlitwy naszych parafian jest nabożeństwo fatimskie, pierwsze soboty, nowenna do Matki Bożej Jodłownickiej. Na prośbę dużej grupy parafian w każdy trzeci czwartek oddajemy cześć św. Ricie. Wielką nadzieją i radością jest obecność w naszym kościele dużej grupy młodych rodzin z dziećmi.

             Z ostatnich sześciu lat działań o charakterze duszpasterskim wskazałbym jeszcze: utworzenie nowej bardzo dobrej i przejrzystej strony internetowej. Dużą popularnością cieszy się czasopismo parafialne „Posłaniec Jodłownicki”. Od ostatniej wizytacji jeden nasz parafianin przyjął święcenia kapłańskie w Szczyrzycu (o. Robert), odbywają się owocne pielgrzymki parafialne. Po remoncie starej plebanii jesteśmy w stanie przyjmować gości: kapłanów i zakonników, którzy pragną pobyć w Jodłowniku i pomagają w bieżących obowiązkach duszpasterskich (spowiedzi, głoszenie słowa Bożego). Nowością w historii Jodłownika jest rodzące się zainteresowanie turystyczne kościołem drewnianym, który znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. Przez Jodłownik przechodzi również Beskidzki Szlak św. Jakuba.

             W ostatnich sześciu latach parafia nasza przeżywała swój gospodarczy czas renesansu. Wymieniając tylko najważniejsze dzieła należy wspomnieć o całkowitej renowacji starej plebanii, o wykonaniu wszystkich prac konstrukcyjnych uwieńczonych zmianą pokrycia dachu na drewnianym zabytkowym kościele, o renowacji jednego ołtarza i ambony z drewnianego kościoła, o malowaniu i remoncie dachu kościoła, o wymianie całej stolarki okiennej w kościele, o odnowie lub wymianie drzwi w kościele, o malowaniu wnętrza kościoła, remoncie pomieszczeń w kościele dolnym (toalety, salki, klatka schodowa, kancelaria), budowie mieszkań na nowej plebanii. Na cmentarzu odnowiono kaplicę, zbudowano chodniki, dokonano inwentaryzacji. Przez swoją hojność parafianie bez słów zapewniają o swoim wsparciu, życzliwości, ufności i miłości do swojego kościoła parafialnego.