• Slider 5

Konserwacja zabytków

DOTACJA UZYSKANA W 2018 ROKU

 

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzielił w 2018 roku dotacji celowej na wykonanie zadania w drewnianym kościele. Nazwa dotacja jest następującej treści: "Jodłownik, XVI w., kościół pw. Najświętszej Marii Panny - usunięcie awaryjnego stanu technicznego konstrukcji kościoła - etap II - wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej - kontynuacja prac".