• Slider 5

Konserwacja zabytków

 
 
 
 
 
DOTACJA UZYSKANA W 2022 ROKU

Powiat Limanowski przyznał naszej parafii dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku" w wysokości 20.000 złotych.

 

 

 

 

DOTACJA UZYSKANA W 2021 ROKU

Fundusz Kościelny w obecnym 2021 roku przyznał naszej Parafii 80.000 złotych na III etap prac przy drewnianym zabytkowym kościele. Pełna nazwa zadania i zakresu prac brzmi: "Kontynuacja prac związanych z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej i konstrukcji sygnaturki, wykonanie izolacji termicznej w przestrzeni strychowej".

 

 

DOTACJA UZYSKANA W 2018 ROKU

 

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzielił w 2018 roku dotacji celowej na wykonanie zadania w drewnianym kościele. Nazwa dotacja jest następującej treści: "Jodłownik, XVI w., kościół pw. Najświętszej Marii Panny - usunięcie awaryjnego stanu technicznego konstrukcji kościoła - etap II - wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej - kontynuacja prac".